• Złe oceny
    Emocje,  Samoocena

    Masz złe oceny w szkole? To nic, jeszcze będą z ciebie LUDZIE!

    Nie znam się na geografii, a historię ogarniam dosyć pobieżnie. Nie wiem nic o rowach melioracyjnych. Położenie kontynentów poznałam dopiero w liceum. Miewam problemy z odpowiednim umiejscowieniem przecinków. Nie pamiętam zupełnie, o co chodzi w wiązaniach chemicznych. Nie potrafiłabym ponownie rozwiązać zadań maturalnych z matematyki. Nauczyciele z mojego liceum rzuciliby mi pogardliwe spojrzenie po takim wyznaniu. Bo według ogólnie przyjętych norm jestem ignorantką. I jakie to ma znaczenie? Zostaliśmy wychowani w schemacie oceniania. Od przedszkola dostaje się stopnie dostosowane do poziomu rozumienia dziecka. Na początku słoneczka i plusiki, później oceny w skali od 1 do 6. Od szkoły średniej usunięta jest jedynka, a szóstkę przyznaje się nielicznym. Pamiętam jak dziś…